SİTE KULLANIM ŞARTLARI 

Bu siteyi kullanmaya başladığınız andan itibaren aşağıda yazılı tüm hususları tamamen anlamış ve kabul etmiş sayılırsınız.

  • www.asrteknoloji.com.tr üzerinden yapılan alışverişler ile gerçek mağazada yapılan alışverişler arasında hiçbir fark gözetilmez. Fiyat uygulamaları, ödeme uygulamaları ve diğer tüm işlemler gerçek mağaza ile aynıdır!
  • www.asrteknoloji.com.tr bu maddelerde önceden haber vermeksizin değişiklik yapabilir. Bu şartlardan bir ya da birkaçının ihlal edilmesi durumunda herhangi bir uyarı ya da bilgi vermeye gerek kalmadan kullanımınızı kısıtlama ya da son verme hakkımız saklıdır.
  • Siteyi kullanırken tüm işlemlerinizden kişisel olarak sorumlu olduğunuz, eylemleriniz nedeniyle zarar görebilecek herkesin zararlarını tazmin etmek zorunda kalacağınız önemle ihtar olunur. Aşağıda yazılı hususların herhangi birinin yasalar çerçevesinde, kanun koyucu, herhangi bir resmi mercii ya da mahkemelerce geçersiz addolunması diğer maddelerin geçerliliğini etkilemez.
  • Kullanıcılar, www.asrteknoloji.com.tr'nin sağlamış olduğu hizmetlerden yararlanmak suretiyle üçüncü şahıslardan almış olduğu mal ve hizmetlerdeki ayıplardan www.asrteknoloji.com.tr'nin hiç bir surette sorumlu olmadığını, tüketicinin korunması hakkındaki kanun ve ilgili mevzuat hükümleri dahilinde www.asrteknoloji.com.tr'ye izafe edilebilecek her türlü sorumluluk karşısında www.asrteknoloji.com.tr'yi şimdiden ibra ettiklerini kabul ve beyan ederler.
  • www.asrteknoloji.com.tr diğer internet sitelerine bağlantılar ve yönlendiriciler sağlamaktadır. Bu bağlantılar, link verilen sitelerin grup şirketlerimize ait olduğunu ya da denetlendiğini göstermez. Bağlantı verilen sitelerdeki malzemeler hazır olarak sağlanmakta ve açık ya da dolaylı hiç bir garanti verilmemektedir. www.asrteknoloji.com.tr bağlantı verilen sitelerle ilgili hiç bir sorumluluk kabul etmez.
  • Bu sitelerin virüslerden veya başka zararlı unsurlardan arınmış olduğu garantisini vermez. www.asrteknoloji.com.tr, bu sitelerdeki malzemelerin kullanımı ya da kullanım sonuçları, doğruluğu, kesinliği, güvenilirliği, zamanında olduğu ve sair hiç bir konuda garanti vermez.


Uygulanacak Hukuk
Bu site  A.Ş. tarafından Ankara, Türkiye'de yapılmış ve işletilmektedir. Bu sitedeki tüm kurallar, beyanlar ve bu sitenin kullanımı Türk maddi hukuk ve Türk usul hukuku kurallarına tâbidir. Bu site ile ilgili uyuşmazlıkların çözümünde Ankara mahkeme ve icra daireleri münhasıran yetkilidir.

ASR TEKNOLOJİ A.Ş.