Egzoz Emisyon Ölçümü

egzoz emisyon

Egzoz emisyon gazı ölçüm istasyonları ile Çevre bakanlığı bilgisayarları bağlantılı çalışacaktır. Bu bağlantı sayesinde verilerin dijital ortamda alınması sağlanacaktır. Verilerin değerlendirilesi ülkemizde hava kirliliğine egzoz emisyonunun katkısının tespit edilmesini sağlayacaktır. Araçların egzoz gazı emisyonu muayenelerinin daha sağlıklı kontrolünün yapılabilmesi için bir alt yapının oluşturulması hedeflenmektedir. Sonuçların bakanlığa ulaştırılmasıyla pul verilmesi işleminden vazgeçilecektir. Bunun yerine bir Onay numarası verilecektir. Bu numara ile araç ile ilgili emisyon bilgilerine erişilebilecektir. Emisyon ölçüm sonuçlarının dijital olarak alınması bundan sonraki aşamada atılacak adımlar içinde altyapı ve ileride atılacak adımlar için ilerisinin daha net görülmesini sağlayacaktır.