Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) Nedir?

EDS

Trafik akışının kontrol edilmesi, ulaşımın denetlenmesi ve trafikte düzeni bozan araçlardan kaynaklanan kazaların önlenerek can ve mal emniyetinin sağlanması amacıyla geliştirilen ve kural ihlali yapan araçların sensörler aracılığıyla tespiti sonrası görüntü işleme yazılımları ile plakaların kaydedilerek ilgili kanunda öngörülen cezaya tabi tutulması için tasarlanan sisteme Elektronik Denetleme Sistemleri yani EDS denir.

EDS Nasıl Çalışır?

EDS, kural ihlali yapan araçların sensörler aracılığı ile tespiti sonrası, görüntü işleme yazılımları ile aracın plakasının tespit edilerek ilgili kanunda öngörülen cezaya tabii tutulmasını kapsar.

EDS

EDS'nin Amacı Nedir?

 • Caydırıcılık unsurunu kullanarak sürücülerin trafik kurallarına azami oranda uymalarını sağlamak böylece sürücü kültürünü olumlu yönde yeniden şekillendirmek,
 • Kural ihlali yaparak, insanların can ve mal emniyetini tehlikeye düşüren araçları ihlal görüntüleri ile birlikte tespit edip kayıt altına almak,
 • Trafik kurallarının insandan bağımsız bir şekilde sürekli olarak takip edilmesi, böylelikle sürücülerin kurallara uyması ile trafik düzeninin sağlanması,
 • EDS noktalarından geçiş yapan araçların görünen özelliklerinin, kayıtlı özlük bilgileriyle tutarlı olup olmadığının kontrol edilmesi ve gerektiğinde bu tespitler aracılığı ile yetkili mercilere otomatik bildirilmesi,
 • EDS sistemi tüm şehir içi trafikte denetim boşluğundan oluşabilecek kural ihlallerinin önüne geçmek için tasarlanmıştır.

EDS Sisteminin Yapısı

Sistem, sürücü kültürümüze uygun özel yazılım ve geliştirilmiş son teknoloji donanım özellikleri ile tasarlanmıştır. Uluslararası standartlarda ve bağımsız akredite kuruluşlar tarafından güvenilirliği belgelendirilmiş Türkiye’nin tek yerli trafik ihlal denetim ve tespit ürünüdür.

EDS Sistem Fonksiyonları

 • Kural ihlali yapan araçların elektronik ortamda otomatik tespit edilmesi,
 • Tespit edilen ihlal görüntülerinin, kayıt ve saklama fonksiyonlarının geriye dönük sorgu yapısına uygun şekilde gerçekleştirilmesi,
 • Sayısal görüntü üzerinde plaka tespiti,
 • İhlal görüntülerinin dijital imza teknikleri kullanılarak güvenliğinin sağlanması,
 • Tüm EDS uygulamaları tek merkezden yönetilebilir, otomatik ihlal algılama özelliğine sahip olması,
 • Plaka, ihlal, zaman, bölge bilgilerine göre sorgulama yapılabilmesi,
 • İhlal kaydı gerçekleşen tüm verilerin güvenli ortamda tutulması ve raporlanması.

Uygulama Alanları

EDS

Kırmızı Işık İhlal Tespit Sistemi : Kırmızı ışık ihlal tespit sisteminde kameralar, kırmızı ışık ihlali yapan araçları tespit edip fotoğraflamakta ve fotoğrafların Trafik Kontrol Merkezi’ne iletilmesi sonucunda ihlali yapan araç sürücüsü hakkında gerekli cezai işlem yapılmaktadır.

Park İhlal Tespit Sistemi (Park EDS) : Park EDS ile Trafik akışının yoğun olduğu bölgeler, acil ulaşım ağı ve tercihli otobüs yolları gibi park yasağının olduğu bölgelerde bu yasağı ihlal eden araçlar 7/24 gözlemlenmekte, ihlali gerçekleştiren sürücülere cezai işlem uygulanmaktadır. Böylece belirtilen güzergah üzerinde park yasağı ihlali neticesinde meydana gelen trafik sıkışıklığı, trafik sıkışıklığına bağlı maddi kayıpların engellenmesi sağlanmaktadır. Ayrıca acil ulaşım ağının olası bir afet anında etkin ve verimli bir şekilde kullanılması sağlanmaktadır.

Yaya Yolu İhlal Tespit Sistemi (Yaya EDS) : Trafikte yaya önceliği bilincinin sürücüler üzerinde oluşturulması adına gerçekleştirilmiş olan bir denetleme sistemidir. Gelişmiş bir çok dünya ülkesinde trafikte araç ve yaya önceliği konusu açıkça belirlenmiş ve bu kültür kurallara uygun bir şekilde sürdürülmektedir. Ülkemizde yaya önceliği konusu sürücüler tarafından dikkate alınmamakta özellikle sinyalize ışıkların bulunmadığı yaya geçitlerinde sürücüler yayayı göz ardı ederek önceliği kendileri kullanmaktadır. Yaya EDS özelikle okul önleri, alışveriş merkezleri, yaya trafiğinin yoğun olduğu noktalarda yayanın güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçmesini sağlayacak ve öncelikle yayanın geçiş üstünlüğünü ortaya çıkartan bir sistemdir. Kontrolsüz yaya geçidi noktalarında yayaların yaya geçidi üzerinden yürümeye başlamaları ile, araçların yaya önceliği kuralını çiğneyerek yayalara yol vermemesi durumunda gerçekleşen ihlalin kayıt altına alınması sistem tarafından otomatik olarak sağlanır.

Koridor Hızı Tespit Sistemi : Sinyalize kavşaklardan veya belirlenen arterler üzerinde oluşturulan kontrol noktalarından veya koridorlardan geçen araçların hızlarının tespitini gerçekleştiren bir sistemdir. Otomatik plaka tanıma sistemi teknolojisi ile koridor giriş ve çıkış noktalarında araç plakaları uydu saati ile birlikte kayıt altına alınmaktadır. Merkeze iletilen bu fotoğraflar EDS sistemi tarafından incelenerek, ihlal yapan araçların sistem tarafından otomatik olarak tespiti sağlanmaktadır.

koridor hızı tespit sistemi

Plaka Tanıma Sistemi (PTS) : Plaka tanıma sistemi; araçları, plaka numarası vasıtasıyla tanımlamaya yarayan bir görüntü işleme teknolojisidir. Bu teknoloji ile; başta otopark giriş çıkış yapan araçların tespiti edilmesi olmak üzere yetkili giriş-çıkış sistemleri, güvenlik uygulamaları, trafik projeleri ve uygulamalarında kullanılabilmektedir. Ana arterler üzerine yerleştirilecek olan görüntü tabanlı plaka tanıma sistemi sayesinde tüm araçların SABİT HIZ kontrolü değil, Türkiye’de bir ilk olan SEYAHAT SÜRESİ boyunca aracın takibi yapılarak ORTALAMA HIZ takibinin yapılması ile, can ve mal güvenliğini sağlamak amacı ile yapılmıştır.

Hemzemin Geçit İhlal Tespit Sistemi : Sistem ile kurulu bulunduğu hemzemin geçit sürekli izlenerek ihlaller tespit edilir. Araçların hemzemin geçit ihlali otomatik görüntü işleme yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmektedir.

Emniyet Şeridi İhlal Tespit Sistemi : Emniyet Şeridi İhlal Tespit Sistemi’nde yolun farklı noktalarına yerleştirilen sensörler aracılığı ile şeridi gereksiz şekilde işgal eden araçlar tespit edilmekte, gerekli cezai yaptırımların uygulanabilmesi için yasal kanıtların elde edilmesi ve arşivlenmesi tespit edilen araç plakalarının kayıtlı özlük bilgileriyle tutarlı olup olmadığının kontrol edilmesi ve onaylanması sağlanmaktadır.

Ters Yön İhlal Tespit Sistemi (Ters Yön EDS) : 2012 yılı içersinde hayata geçirilen yeni nesil sistemlerden bir tanesi de “Ters Yön EDS” dir. Ters yönde EDS de amaç, trafik akışının tersi yönünde gerçekleştirilen ve trafik ve yol güvenliğini büyük ölçüde tehlikeye atan taşıt sürücülerine gerekli cezai işlem sonucu caydırıcılık sağlamaktır.

Tercihli Yol İhlal Tespit Sistemi : Toplu ulaşım yolu (otobüs, metrobüs, dolmuş v.b.) veya benzeri özel kullanım amacı ile ayrılmış olan yolların bu durumlar dışında kullanımını engellemek amacı ile geliştirilmiş trafik ihlal denetleme sistemidir. Sistem; özel kullanım amacı ile ayrılmış yolda seyahat halinde olan ve kullanım hakkına sahip olmayan araçları otomatik olarak algılayarak, ihlalin tespitini gerçekleştirmektedir.

EDS

Mobil EDS İhlal Tespit Sistemi : Mobil EDS, EDS teknolojilerinin büyük kısmını fonksiyon olarak üzerinde bulunduran, sabit ihlal tespit noktalarının kurulma olanağının bulunmadığı bölgelerde rahatlıkla denetlemeler yapabilen, olay algılama ve olay izleme yetenekleri olan ileri teknoloji hareketli kameralar ve teknolojilerle donatılmış Mobil denetleme aracıdır. Parklanma ihlallerinden kaynaklanan trafik problemlerinin önlenmesi, emniyet şeridi, sarı kutu (Yellow box-Taralı alan) kavşak güvenlik kontrolü ve aşırı hızdan kaynaklanan kazaların önlenerek, yaya ve araçların can ve mal emniyetinin sağlanması amacıyla geliştirilen elektronik denetleme sistemidir.

Tramvay Yolu İhlal Tespit Sistemi : Sistem sabit olarak kurulu bulunduğu tramvay yolunu sürekli olarak izler. Araçların tramvay yolu ihlali tespiti otomatik görüntü işleme yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Resimler geniş hacimli depolama ünitesi birimi içinde saklanır ve kontrol merkezine gönderilir.

Gabari EDS : Gabari EDS, araç yüksekliği sınırlaması olan yollarda ve tünellerde kural ihlali yapan araçları otomatik olarak algılayan bir denetleme sistemidir. Gerekli durumlarda yükseklik tehlikesi olan araçların uyarılması ve oluşabilecek kazaların engellenmesine yönelik olarak kullanılabilen bir denetleme sistemidir.

 • Kullanılan sensör teknolojisi toz, kir ve yağmurdan etkilenmeden çalışmayı sürdürebilir özelliktedir.
 • Sistemde kamera teknolojisi olarak IP kamera teknolojisi kullanılmaktadır.
 • Sistemde ihlali gerçekleştiren aracın 2 adet fotoğrafı belirlenen merkeze iletmektedir.

EDS Sunum Dosyası İçin Tıklayınız.