Akustik Hedef Sistemi (VAUDEO)

akustik hedef sistemi

Kamera Kullanımı İle Tespit Edilemeyen Hedeflerin Tespit Edilmesi Akustik Algılayıcılar İle Sağlanmaktadır.

Ülkemiz terör, kaçakçılık ve iltica yüzünden oluşan maddi/manevi kayıplar güvenlik sistemlerinin yenilenmesinin kritikliğini artırmaktadır. Halen kullanılmakta olan sistemlerin çoğunlukla görüntü tabanlı tespit esasına dayandığı ise açık bir gerçektir. Ancak birçok hedefin görsel olarak tespit edilmesi türlü zorluklar barındırmakta ve çoğu zaman mümkün olamamaktadır.
 
Sistemin diğer temel öğesi olan görüntülerin işlenmesi amacıyla, hedef takibini mümkün kılacak sayısal görüntü işleme algoritmaları geliştirilerek; hedefin konum bilgisi akustik algılayıcılar tarafından sağlanmakta ve kameralar bu konuma doğru yönlendirilerek daha yüksek çözünürlüklü görüntülerin alınması ve işlenmesi mümkün olmaktadır.
 
VAUDEO, akustik algılayıcılar ile optik sistemlerin eş zamanlı olarak kullanılmasını sağlayan bir sistemdir. Akustik algılayıcılar ile duyulabilir ses bandı ve ötesindeki akustik sinyaller işlenerek hedef tespiti yapılabilmekte ve sonrasında tespit edilen hedefe yönelen kameralar ile görsel olarak takip sağlanmaktadır. Böylece, sadece kamera kullanımı ile tespit edilemeyen hedeflerin tespit edilmesi akustik algılayıcılar ile sağlanmakta ve bununla beraber aynı hedefe ait görüntüler kullanılarak hedef sınıflandırılmakta ve takip edilebilmektedir
         
Sistemin iki temel bileşeninden biri olan Akustik Algılayıcılarla hedeflerin tespit edilmesi amacıyla, ‘Parçacık Hızı’nı ölçebilen, Microflown Algılayıcılar kullanılmaktadır. ‘Parçacık Hızı’nın ölçülmesi sayesinde, herhangi bir ses kaynağının tek bir algılayıcı ile tam olarak konumunun tespit edilmesi mümkün olmaktadır. Böylece, görüş alanına girmeyen bir hedefin bile konumu kestirilebilmektedir.